Bateriju vākšanas konkurss 2022

Konkurss

*“Zaļā josta” ar prieku paziņo, ka 2022.gada 1.oktobrī tiek uzsākts šī mācību gada izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”.

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2022./2023. mācību gadā.

Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Konkursa nolikums

Konkursa plakāts

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā.

Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

Pieteikšanās konkursam

Pieteikšanās konkursam un izlietoto bateriju vākšana un reģistrēšana konkursa datu bāzē www.tirailatvijai.lv norisinās līdz 2023. gada 15. martam.

Bateriju vākšana, uzskaite un izvešana

Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā.

Konkursa dalībnieki (Izglītības iestādes) savākto bateriju apjomu reģistrē konkursa datu bāzē savas izglītības iestādes izveidotajā dalībnieka profilā līdz 15.03.2023.

Izlietoto bateriju izvešana no izglītības iestādēm notiek tikai vienu reizi – sākot no 2023.gada 15.marta līdz 2023.gada 21.aprīlim (konkrētais izvešanas laiks tiks paziņots katram Dalībniekam atsevišķi).

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

Konkursa uzvarētājus noteiks 2 nominācijās - gan pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā bateriju apjoma. Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 2023. gada 9. maijā,

Par balvu fondu:

1. vieta – naudas balva 400.00 EUR

2. vieta – naudas balva 300.00 EUR

3. vieta – naudas balva 200.00 EUR

Papildu informācija

Par konkursa norisi: e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808112 vai 29277035.

 

Lai pieteiktos konkursam:
1. Ja ir lietotāja profils, pieslēdzies
1. Ja nav lietotāja profils, reģistrējies
piedalās 75 iestādes
dalībnieku skaits ir 19380
izvestais daudzums - 0 kg
Dalībnieki
Pozīcija Skola Reģions Pieteikts Sakārtot augošā secībā Izvests Izvests uz vienu skolēnu
1 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Lāsīte" Rīgas reģions, Rīga 50.00 kg 0.00 kg
2 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" Rīgas reģions 0.38 kg 0.00 kg
3 Stāķu PII Vidzemes reģions
4 KRĀSLAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE PII" PĪLĀDZĪTIS" Latgales reģions, Krāslavas novads, Krāslavas pagasts
5 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle" Rīgas reģions, Rīga
6 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas grupa Vidagā Vidzemes reģions, Smiltenes novads
7 Ķekavas vidusskola Rīgas reģions, Ķekavas novads, Ķekavas pilsēta
8 Barkavas pamatskola Vidzemes reģions, Madonas novads, Barkavas pagasts
9 Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola Kurzemes reģions
10 Alojas Ausekļa Vidusskola Vidzemes reģions, Limbažu novads, Staiceles pagasts
11 Laurenču sākumskola Rīgas reģions, Siguldas novads, Siguldas pilsēta
12 Liepājas Ezerkrasta sākumskola Kurzemes reģions, Liepāja
13 Skola mazajiem Poga Rīgas reģions
14 PII "Minka" ar filiāli "Lapsiņas" Rīgas reģions
15 Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestāde Rīgas reģions, Rīga
16 Valdemārpils vidusskola Kurzemes reģions, Talsu novads, Valdemārpils pilsēta
17 Stendes pamatskola Kurzemes reģions
18 Pūres pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte" Kurzemes reģions, Tukuma novads, Pūres pagasts
19 Signes Jānelsiņas privātskola Rīgas reģions, Rīga
20 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte" Rīgas reģions, Rīga
21 Kalvenes pamatskola Kurzemes reģions
22 Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestādes Rīgas reģions
23 Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde Vidzemes reģions, Gulbenes novads
24 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII "Zemenīte" Zemgales reģions
25 RPII "Pūcīte" Rīgas reģions