Bateriju vākšanas konkurss 2022

Konkurss

*“Zaļā josta” ar prieku paziņo, ka 2022.gada 1.oktobrī tiek uzsākts šī mācību gada izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”.

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2022./2023. mācību gadā.

Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Konkursa nolikums

Konkursa plakāts

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā.

Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

Pieteikšanās konkursam

Pieteikšanās konkursam un izlietoto bateriju vākšana un reģistrēšana konkursa datu bāzē www.tirailatvijai.lv norisinās līdz 2023. gada 15. martam.

Bateriju vākšana, uzskaite un izvešana

Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā.

Konkursa dalībnieki (Izglītības iestādes) savākto bateriju apjomu reģistrē konkursa datu bāzē savas izglītības iestādes izveidotajā dalībnieka profilā līdz 15.03.2023.

Izlietoto bateriju izvešana no izglītības iestādēm notiek tikai vienu reizi – sākot no 2023.gada 15.marta līdz 2023.gada 21.aprīlim (konkrētais izvešanas laiks tiks paziņots katram Dalībniekam atsevišķi).

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

Konkursa uzvarētājus noteiks 2 nominācijās - gan pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā bateriju apjoma. Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 2023. gada 9. maijā,

Par balvu fondu:

1. vieta – naudas balva 400.00 EUR

2. vieta – naudas balva 300.00 EUR

3. vieta – naudas balva 200.00 EUR

Papildu informācija

Par konkursa norisi: e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808112 vai 29277035.

 

Lai pieteiktos konkursam:
1. Ja ir lietotāja profils, pieslēdzies
1. Ja nav lietotāja profils, reģistrējies
piedalās 78 iestādes
dalībnieku skaits ir 19735
izvestais daudzums - 0 kg
Dalībnieki
Pozīcija Skola Reģions Pieteikts Izvests Sakārtot augošā secībā Izvests uz vienu skolēnu
1 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Rīgas reģions
2 Kokneses pamatskola - attīstības centrs Zemgales reģions
3 Jūrmalas Majoru vidusskola Rīgas reģions, Jūrmala
4 Ikšķiles PII Čiekuriņš Vidzemes reģions, Ogres novads, Ikšķiles pilsēta
5 Privātā pirmsskola CreaKids Rīgas reģions
6 Rīgas Hanzas vidusskola Rīgas reģions, Rīga
7 Suntažu vidusskola Vidzemes reģions, Ogres novads, Suntažu pagasts
8 Aizupes pamatskola Zemgales reģions, Jelgava
9 PPII "REZIDENCE LAUMIŅA" Rīgas reģions, Rīga
10 PII "Vilnītis" Vidzemes reģions
11 Rīgas 256.Pirmsskolas izglītības iestāde Rīgas reģions, Rīga
12 Jūrmalas Kauguru vidusskola Vidzemes reģions
13 Dekšāru pamatskola Latgales reģions
14 Strautiņu pamatskola Vidzemes reģions
15 Liepājas 7. vidusskola Kurzemes reģions
16 PII Avotiņš Rīgas reģions, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts
17 Stacijas pamatskola Latgales reģions
18 Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestāde Vidzemes reģions
19 Uzvaras pamatskola Zemgales reģions
20 Griķu pamatskola Zemgales reģions
21 Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" Latgales reģions
22 Līvu pirmsskolas izglītības iestāde Vidzemes reģions, Cēsu novads
23 Daugavpils Valsts ģimnāzija Latgales reģions, Daugavpils
24 Jelgavas Centra pamatskola Zemgales reģions
25 Bērzpils pamatskola Latgales reģions