Izaicinājums: “Atkritumiem NĒ” 2021

Konkurss

IZAICINĀJUMS "ATKRITUMIEM NĒ" IR IZSLUDINĀTS!

PIESAKI SAVU KOMANDU!

*Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” izsludina izaicinājumu skolēniem “Atkritumiem NĒ”. Izaicinājuma laikā skolēnu komandām līdz 10 personu sastāvā mēneša laikā jāmaina savi un savas ģimenes ikdienas paradumi, cenšoties maksimāli samazināt radīto atkritumu apjomu. Izaicinājums balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu daudzumu. 

Konkursa Nolikums: Skatāms šeit.
Konkursa plakāts: Skatāms šeit.

Izaicinājumu “Atkritumiem NĒ” organizē Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta”.

Sīkāka informācija par konkursa norisi atrodama sadaļā Konkursa apraksts.

Konkursu atbalsta un rūpējas par balvu fonda nodrošinājumu: SIA "Pilsētvides Serviss" un SIA "LAUTUS VIDE".

Ar ko sazināties?

Par izaicinājumu, izglītojošiem kursiem pedagogiem, jautājumiem par nolikumu un uzdevumu izpildi – Inese Liepiņa, Valsts izglītības satura centrs, 60001630, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv

Par atkritumu šķirošanu, ietekmi uz vidi, par IT atbalstu – Aija Caune, “Zaļā josta”, 67808112, e-pasts: aija.caune@zalajosta.lv 

 

Kas var piedalīties izaicinājumā?

Izaicinājumā piedalās skolēnu komandas līdz 10 personu sastāvā. No vienas iestādes var piedalīties vairākas grupas. Komandu vada izglītības iestādes pārstāvis – skolotājs, metodiķis utt. 

Kā var pieteikties? 

Komandu izaicinājumam iespējams pieteikt līdz šī gada beigām - 30.12.2021.izveidojot komandas profilu.

Kas būs jādara izaicinājuma dalībniekiem?

Izaicinājuma dalībniekiem būs jāveic uzdevumi 4 posmos:

1. Izpētīju.

Dalībnieki izpēta iepakojumu dažādām produktu grupām, kas iegādāti viņu mājsaimniecībā. Skolēni noskaidro iepakojuma veidu, tilpumu, izmantoto materiālu, tā sastāvu, pārstrādes iespējas, sadalīšanās ilgumu un ietekmi uz vidi. Uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo iegūto informāciju, izdara secinājumus.

2. Apdomāju. 

Dalībnieki veido individuālus plānus, kādus atkritumus iespējams samazināt, mainot iepirkšanās paradumus. Apspriež plānus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.

3. Izmēģināju. 

Dalībnieki izmēģina izstrādātos plānus ieviest dzīvē vismaz 1 mēnesi. Veic korekcijas, ja nepieciešams. Atkārtoti uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo rezultātus, fiksē pārmaiņas, problēmas un grūtības, ar kurām saskārās. Apspriež rezultātus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.

4. Iesaku. 

Komanda kopīgi sagatavo ieteikumus, rekomendācijas citiem - kā rīkoties, lai samazinātu vai pavisam atteiktos no iepakojuma atkritumu radīšanas, tādējādi saudzējot vidi. Uzņem video, kurā atspoguļo šos ieteikumus. Augšupielādē video tīmekļa vietnē. (Piemēri no pagājušā gada Ieteikumiem atrodami sadaļā Rezultāti: Dalībnieku video ieteikumi.

Ko iegūs izaicinājuma dalībnieki?

Komandas, kas veiksmīgi paveikušas visus 4 posmus un augšupielādējuši video ne vēlāk kā 2022. gada 15.maijā, apbalvo ar VISC pateicībām un simpātiju balvām no sadarbības partnera un uzaicina piedalīties Zaļās jostas Vides svētkos Tērvetē.

Izaicinājuma dalībnieki iegūs pārliecību, ka pašu spēkiem ir izdevies sasniegt ievērojamas izmaiņas vides stāvokļa uzlabošanā. Apliecinājums, ka izaicinājuma rezultātā ir izdevies ievērojami samazināt radīto atkritumu apjomu, ir galvenais sasniegums un balva ikvienam Izaicinājuma dalībniekam.

 

Lai pieteiktos konkursam:
1. Ja ir lietotāja profils, pieslēdzies
1. Ja nav lietotāja profils, reģistrējies