Izlietoto bateriju vākšanas konkurss 2023/2024

Konkurss
*

"Zaļā josta" ar prieku paziņo, ka 2024.gada 5.oktobrī tiek uzsākts šī mācību gada izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!".

"Zaļā josta" sadarbībā ar AS "BAO" un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai!" 2023./2024. mācību gadā.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un plakātu šeit un sīkāku informāciju skatiet sadaļā Apraksts:

Konkursa nolikums

Konkursa plakāts

Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Kampaņas "Tīrai Latvijai"dalībnieki šajā sezonā visas "VEF Rīga" komandas mājas spēles skolēniem ir ielūgums apmeklēt bez maksas. Pie ieejas Rimi OC vai biļešu kasē Arēnā Rīga pirms spēles jāuzrāda skolēna apliecība vai skolēna ekarte, kas tiks samainīta pret ieejas biļeti. Par ielūgumiem pirms spēlēm, aicinājums rakstīt e-pastu martins@vefriga.com; aija.caune@zalajosta.lv, norādot izglītības iestādi, konkursu, kurā piedalās. Par interesējošo biļešu skaitu obligāti jāsazinās vismaz 2 dienas pirms spēles norises. Ielūgumus pirms spēles nosūtīs e-pastā. 

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību "Zaļā josta" īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā.

Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

Pieteikšanās konkursam

Pieteikšanās konkursam un izlietoto bateriju vākšana un reģistrēšana konkursa datu bāzē www.tirailatvijai.lv norisinās līdz 2024. gada 15. martam.

Bateriju vākšana, uzskaite un izvešana

Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā.

Konkursa dalībnieki (Izglītības iestādes) savākto bateriju apjomu reģistrē konkursa datu bāzē savas izglītības iestādes izveidotajā dalībnieka profilā līdz 15.03.2024.

Izlietoto bateriju izvešana no izglītības iestādēm notiek tikai vienu reizi – sākot no 2024.gada 15.marta līdz 2024.gada 22.aprīlim (konkrētais izvešanas laiks tiks paziņots katram Dalībniekam personīgi un atsevišķi).

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

Konkursa uzvarētājus noteiks 2 nominācijās - gan pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā bateriju apjoma. Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 2024. gada 9. maijā.

Par balvu fondu

  1. vieta – naudas balva 400.00 EUR
  2. vieta – naudas balva 300.00 EUR
  3. vieta – naudas balva 200.00 EUR

Papildu informācija

Par konkursa norisi: e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808112 vai 29277035.

Lai pieteiktos konkursam:
1. Ja ir lietotāja profils, pieslēdzies
1. Ja nav lietotāja profils, reģistrējies
piedalās 298 iestādes
dalībnieku skaits ir 75736
izvestais daudzums:
atgūti 0.81 kg mangāna!
atgūti 0.63 kg dzelzs!
atgūti 0.48 kg cinka!
atgūti 0.18 kg grafīta!
Dalībnieki
Pozīcija Skola Reģions Pieteikts Izvests uz vienu skolēnu
1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" Rīgas reģions, Jūrmala
2 Teteles pamatskola Zemgales reģions, Jelgavas novads, Cenu pagasts
3 Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa" Latgales reģions, Rēzekne
4 V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola Kurzemes reģions, Kuldīgas novads, Kuldīgas pilsēta
5 Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde Latgales reģions, Daugavpils 2.00 kg
6 Liepājas PII "Gulbītis" Kurzemes reģions, Liepāja
7 Baldones visusskola Rīgas reģions, Ķekavas novads, Baldones pilsēta
8 Rīgas 154. Pirmsskolas izglītības iestāde Rīgas reģions, Rīga
9 Preiļu 2. vidusskola Latgales reģions, Preiļu novads, Preiļu pilsēta
10 Rīgas Imantas vidusskola Rīgas reģions, Rīga 10.00 kg
11 Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola "Mazputniņš" Vidzemes reģions, Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts 10.00 kg
12 Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola Kurzemes reģions, Dienvidkurzemes novads, Grobiņas pilsēta
13 PPII "Mācos mācīties" Zemgales reģions, Jelgava 10.00 kg
14 Krotes Kronvalda Ata pamatskola Kurzemes reģions, Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts
15 Priekules vidusskola Kurzemes reģions, Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts
16 Liepas pamatskola Vidzemes reģions, Cēsu novads, Liepas pagasts 60.00 kg
17 Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs Kurzemes reģions, Kuldīgas novads, Pelču pagasts 300.00 kg
18 Džūkstes pamatskola Kurzemes reģions, Tukuma novads, Džūkstes pagasts
19 PII "Pūcīte" Zemgales reģions, Jelgavas novads, Ozolnieku pagasts 70.00 kg
20 Lapmežciema pamatskolas pirmsskola Kurzemes reģions, Tukuma novads, Lapmežciema pagasts
21 Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestāde Vidzemes reģions, Cēsu novads, Cēsu pilsēta
22 Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš" Latgales reģions, Rēzekne 15.50 kg
23 Kuldīgas PII "Cīrulītis" Kurzemes reģions, Kuldīgas novads, Kuldīgas pilsēta
24 Ērgļu vidusskola Vidzemes reģions, Madonas novads, Ērgļu pagasts 150.00 kg
25 Liepājas PII"Mazulītis" Kurzemes reģions, Liepāja
26 Glūdas pamatskola Zemgales reģions, Jelgavas novads, Glūdas pagasts
27 Griškānu PII "Sprīdītis" Latgales reģions, Rēzeknes novads, Griškānu pagasts 10.00 kg
28 PII Aivija Rīgas reģions, Rīga 10.00 kg
29 Salacgrīvas vidusskola Vidzemes reģions, Limbažu novads, Salacgrīvas pilsēta
30 Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Latgales reģions, Daugavpils
31 Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis" Zemgales reģions, Jēkabpils novads, Jēkabpils valstspilsēta 60.00 kg
32 Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola Kurzemes reģions, Liepāja 10.00 kg
33 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Laismiņa" grupa Rasaspērlītes Rīgas reģions, Rīga
34 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa" Zemgales reģions, Jelgava
35 Rīgas 21. vidusskola Rīgas reģions, Rīga 20.00 kg
36 Mālpils vidusskola Rīgas reģions, Siguldas novads, Mālpils pagasts 150.00 kg
37 Valdemārpils vidusskola Kurzemes reģions, Talsu novads, Valdemārpils pilsēta 15.00 kg
38 Liepājas Piemares pamatskola Kurzemes reģions, Liepāja 10.00 kg
39 Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola Rīgas reģions, Ropažu novads, Garkalnes pagasts
40 PII Zīlīte Zemgales reģions, Bauskas novads, Bauskas pilsēta
41 Rīgas 13.vidusskola Rīgas reģions, Rīga 5.00 kg
42 Testa skola baterijas Rīgas reģions, Rīga 0.00 kg
43 Privātā sākumskola "Namiņš" Rīgas reģions, Rīga
44 Kuldīgas novada pašvaldības PII "Bitīte" Kurzemes reģions, Kuldīgas novads, Kuldīgas pilsēta
45 Krimūnu pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis" Zemgales reģions, Dobeles novads, Krimūnu pagasts
46 Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes programmu realizācijas vieta Audriņu pagastā Latgales reģions, Rēzeknes novads, Audriņu pagasts
47 Stendes pamatskola Kurzemes reģions, Talsu novads, Stendes pilsēta
48 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Vidzemes reģions, Limbažu novads, Viļķenes pagasts
49 Bērzaunes pamatskola Vidzemes reģions, Madonas novads, Bērzaunes pagasts 30.00 kg
50 Saldus PII ,,Īkstīte'' Kurzemes reģions, Saldus novads, Saldus pilsēta 50.00 kg