Bateriju vākšanas konkurss 2022

Konkurss

*“Zaļā josta” ar prieku paziņo, ka 2022.gada 1.oktobrī tiek uzsākts šī mācību gada izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”.

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2022./2023. mācību gadā.

Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Konkursa nolikums

Konkursa plakāts

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā.

Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

Pieteikšanās konkursam

Pieteikšanās konkursam un izlietoto bateriju vākšana un reģistrēšana konkursa datu bāzē www.tirailatvijai.lv norisinās līdz 2023. gada 15. martam.

Bateriju vākšana, uzskaite un izvešana

Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā.

Konkursa dalībnieki (Izglītības iestādes) savākto bateriju apjomu reģistrē konkursa datu bāzē savas izglītības iestādes izveidotajā dalībnieka profilā līdz 15.03.2023.

Izlietoto bateriju izvešana no izglītības iestādēm notiek tikai vienu reizi – sākot no 2023.gada 15.marta līdz 2023.gada 21.aprīlim (konkrētais izvešanas laiks tiks paziņots katram Dalībniekam atsevišķi).

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

Konkursa uzvarētājus noteiks 2 nominācijās - gan pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā bateriju apjoma. Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 2023. gada 9. maijā,

Par balvu fondu:

1. vieta – naudas balva 400.00 EUR

2. vieta – naudas balva 300.00 EUR

3. vieta – naudas balva 200.00 EUR

Papildu informācija

Par konkursa norisi: e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808112 vai 29277035.

 

Lai pieteiktos konkursam:
1. Ja ir lietotāja profils, pieslēdzies
1. Ja nav lietotāja profils, reģistrējies
atgūti 12054.84 kg mangāna!
atgūti 9375.99 kg dzelzs!
atgūti 7143.61 kg cinka!
atgūti 2678.85 kg grafīta!

Visvairāk izvests uz doto brīdi

  1. Kekavas novada PII "Vāverīte"
  2. Rīgas 64. vidusskola
  3. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Kandavas struktūrvienība

Visvairāk izvests uz vienu skolēnu

  1. Gaiķu pamatskola
  2. Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupa
  3. Stāķu pamatskola
Dalībnieki
Pozīcija Skola Reģions Izvestas baterijas Izvests uz vienu skolēnu Sakārtot augošā secībā
1 Gaiķu pamatskola Kurzemes reģions, Saldus novads, Gaiķu pagasts 1058.24 kg 26.46 kg
2 Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupa Latgales reģions, Balvu novads, Vectilžas pagasts 201.00 kg 20.10 kg
3 Stāķu pamatskola Vidzemes reģions, Gulbenes novads, Stradu pagasts 860.00 kg 7.05 kg
4 Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte" Kurzemes reģions, Dienvidkurzemes novads, Nīcas pagasts 738.00 kg 6.53 kg
5 Bērzpils pamatskolas Krišjāņu filiāle Latgales reģions, Balvu novads, Krišjāņu pagasts 50.00 kg 5.56 kg
6 PII Pasaciņa grupa Sarkangalvite Kurzemes reģions, Saldus novads, Saldus pilsēta 110.00 kg 5.50 kg
7 Krimūnu PII Ābolītis Zemgales reģions, Dobeles novads, Krimūnu pagasts 284.00 kg 5.46 kg
8 PII "Ābelīte" Vidzemes reģions, Valmieras novads, Valmieras pagasts 112.00 kg 5.33 kg
9 Suntažu vidusskolas Lauberes filiāle "Zīļuks" Vidzemes reģions, Ogres novads, Lauberes pagasts 166.80 kg 5.21 kg
10 Kokneses Mūzikas skola Zemgales reģions, Aizkraukles novads, Kokneses pilsēta 334.50 kg 4.52 kg
11 PII "Punktiņi" Kurzemes reģions, Saldus novads, Pampāļu pagasts 338.00 kg 4.45 kg
12 Kekavas novada PII "Vāverīte" Rīgas reģions, Ķekavas novads, Baldones pilsēta 1465.00 kg 4.22 kg
13 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Kandavas struktūrvienība Kurzemes reģions, Tukuma novads, Kandavas pilsēta 1310.65 kg 4.10 kg
14 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas grupa Vidagā Vidzemes reģions, Smiltenes novads, Virešu pagasts 36.40 kg 4.04 kg
15 PII Graudiņš Kurzemes reģions, Saldus novads, Saldus pagasts 383.00 kg 3.79 kg
16 Mārcienas jauniešu centrs "Ideja" Vidzemes reģions, Madonas novads, Mārcienas pagasts 37.20 kg 3.72 kg
17 PII "Pīlādzītis" Latgales reģions, Balvu novads, Balvu pilsēta 66.00 kg 3.67 kg
18 PII "PĪLĀDZĪTIS" Latgales reģions, Balvu novads, Balvu pilsēta 62.00 kg 3.65 kg
19 Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde Latgales reģions, Balvu novads, Bērzkalnes pagasts 88.00 kg 3.52 kg
20 PII Pīlādzītis Kurzemes reģions, Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts 60.00 kg 3.33 kg
21 Nīkrāces pamatskola Kurzemes reģions, Kuldīgas novads, Nīkrāces pagasts 155.00 kg 3.23 kg
22 Auru pirmsskolas izglītības iestāde "Auriņš" Zemgales reģions, Dobeles novads, Auru pagasts 226.00 kg 3.23 kg
23 PII ''Brīnumdārzs'' Vidzemes reģions, Madonas novads, Ļaudonas pagasts 184.20 kg 3.18 kg
24 PII "Ķipari" Zemgales reģions, Jelgava 726.00 kg 2.99 kg
25 Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" Vidzemes reģions, Limbažu novads, Salacgrīvas pilsēta 486.00 kg 2.98 kg
26 Ventspils novada Vārves pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks" Kurzemes reģions, Ventspils novads, Vārves pagasts 147.50 kg 2.78 kg
27 Siguldas novada Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde ,,Māllēpīte" Rīgas reģions, Siguldas novads, Mālpils pagasts 487.00 kg 2.78 kg
28 Rīgas 64. vidusskola Rīgas reģions, Rīga 1400.00 kg 2.78 kg
29 OPII Dzērvenīte, 9.grupa Rīgas reģions, Olaines novads, Olaines pilsēta 50.80 kg 2.54 kg
30 Suntažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde ''Suntiņi'' Vidzemes reģions, Ogres novads, Suntažu pagasts 209.00 kg 2.49 kg
31 Balvu PII" Pīladzītis" 12.grupa Latgales reģions, Balvu novads, Balvu pilsēta 37.00 kg 2.47 kg
32 Lādezera pamatskola Vidzemes reģions, Limbažu novads, Limbažu pagasts 320.00 kg 2.35 kg
33 Staiceles pamatskolas PII Vidzemes reģions, Limbažu novads, Staiceles pilsēta 105.00 kg 2.33 kg
34 Launkalnes sākumskola Vidzemes reģions, Smiltenes novads, Launkalnes pagasts 129.00 kg 2.26 kg
35 Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" Vidzemes reģions, Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts 90.00 kg 2.25 kg
36 Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde ''Rūķīši'' Vidzemes reģions, Madonas novads, Lubānas pilsēta 188.80 kg 2.25 kg
37 Liepājas PII "Kriksītis" Kurzemes reģions, Liepāja 89.00 kg 2.17 kg
38 Zūru pamatskola Kurzemes reģions, Ventspils novads, Vārves pagasts 290.70 kg 2.11 kg
39 Malienas PII ,,Mazputniņš'' Vidzemes reģions 80.00 kg 2.00 kg
40 Privātā pirmsskola Patnis Ādaži Rīgas reģions, Ādažu novads, Ādažu pilsēta 320.00 kg 2.00 kg
41 Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Zīļuks" Zemgales reģions, Aizkraukles novads, Vietalvas pagasts 30.00 kg 2.00 kg
42 Pāvilostas pamatskola Kurzemes reģions, Dienvidkurzemes novads, Pāvilostas pilsēta 158.00 kg 1.98 kg
43 Talsu novada pašvaldības Pastendes PII "ĶIPARS" Kurzemes reģions, Talsu novads, Ģibuļu pagasts 230.00 kg 1.97 kg
44 Vārmes pamatskola Kurzemes reģions, Kuldīgas novads, Vārmes pagasts 163.00 kg 1.96 kg
45 Burtnieku PII"Sienāzītis" Vidzemes reģions, Valmieras novads, Burtnieku pagasts 80.00 kg 1.95 kg
46 Mazzalves pamatskola Zemgales reģions, Aizkraukles novads, Mazzalves pagasts 133.00 kg 1.87 kg
47 Dignājas pamatskola Zemgales reģions, Jēkabpils novads, Dignājas pagasts 65.00 kg 1.81 kg
48 Skola mazajiem Poga Rīgas reģions, Rīga 85.00 kg 1.81 kg
49 Zantes pamatskola Kurzemes reģions, Tukuma novads, Zantes pagasts 176.90 kg 1.77 kg
50 Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde ,,Karlsons'' Kurzemes reģions, Tukuma novads, Tukuma pilsēta 243.30 kg 1.74 kg