Marts 2022

Izglītojošie materiāli

Šajā sadaļā apkopoti SIA “Zaļā josta” veidotie izglītojošie materiāli, ar kuru palīdzību var vieglāk apgūt pareizu atkritumu šķirošanu, mācīties taupīt resursus un rūpēties par vidi. SIA „Zaļā josta” vides izglītības materiālu mērķis ir aktualizēt jautājumu par sadzīves atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi, izglītot iedzīvotājus par atkritumu pārstrādi otrreizējās izejvielās un to pielietojumu, kā arī rosināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju būt sociāli aktīvam un rīkoties videi draudzīgi, mudinot uz šādu rīcību savus radus un draugus.